Õppenõukogu


2017/2018 õppeaasta õppenõukogu koosneb:

Direktor- Kristi Linkov
Võrkpall- Ülari Kaibald, Marge Vähter
Korvpall- Mati Kiiver
Kergejõustik- Toivo Pruul
Kergejõustik, ÜKE- Andreas Peetre
Purjetamine- Anni Rätsep
Jalgpall- Tanel Lips, Mario Degtjov
Kabe- Arvo Rist
Ratsutmine- Maarja Berkmann
Orienteerumine- Anu Saue, Kristi Heilman

* Õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
* Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevustega seotud koolitöötajad.