Õppetasu


2017/2018 õppeaastal kehtib Hiiumaa Spordikoolis õppetasu 15€/kuus lapse kohta*. Selle eest võib õpilane osaleda kõikidel spordikooli treeningutel ning tingimuste täitumisel (vanus) on ka jõusaali kasutamine õppetasu sees.

* Õppetasu koosneb õppemaksust, mis sel õppeaastal on 13€/kuus ja rajatiste kasutamise tasust 2€/kuus.

Lasteaialaste õppetasu on 10€ kuus*.
Kabe erialal õppetasu ei ole.
Käinas ja Sõrus õppetasu on 10€ kuus.

*Antud õppetasu ei kehti ratsutamise ja kabe erialadel.

Ratsutamise õppetasu alates 01.03.2018 on järgmine:

Jrk nrAbonomendi sisuTreening klubi hobusegaTreening oma hobusega
1.4 treeningtundi kuus- plaanilised treeningtunnid 1 kord nädalas, abonomendi kestus 1 kuu40€
I pakett
32€
II pakett
2. 8 treeningtundi kuus- plaanilised treeningtunnid 2 korda nädalas, abonomendi kestus 1 kuu68€
III pakett
43€
IV pakett
 3. 12 treeningtundi kuus - plaanilised treeningtunnid 3 korda nädalas, abonomendi kestus 1 kuu 87€
V pakett
66€
VI pakett 

* Ühest leibkonnast tulevatel lastel on alates teisest lapsest soodustus 20%.
* Abonoment tagab treeningtunnid eelnevalt kokkulepitud kindlal nädalapäeval ja kellaajal ühe kuu jooksul.
* Mõjuvaks puudumise põhjuseks loetakse õpilase haigestumist. Põhjusega puudumisest teavitab õpilane treenerit ette võimalikult varakult, erandkorras 1h enne treeningtunni algust. Kui õpilane ei ole hiljemalt 1h enne treeningtunni algust treenerit põhjusega puudumisest teavitanud, loetakse seda põhjuseta puudumiseks ning treeningtund tema poolt kasutatuks (st selle maksumus ei kuulu tasaarveldamisele).
* Põhjusega puudutud tundide eest toimub tasaarveldus 2 korda aastas: mais ja oktoobris.
* Õppemaks sisaldab ka teooriaõpet vastavalt kinnitatud ratsutamise õppekavale.
* Informatsiooni õppemaksu muutumise või selle tasumise tingimuste kohta kohustub Hiiumaa Spordikool avadama oma kodulehel vähemalt 30 kalendripäeva ette.
  
Lisaks on võimalik võtta ühekordseid treeningtunde (näiteks proovimiseks enne regulaarsete treeningutega alusamist), kehtivad Linnumäe Ratsakeskuses järgmised hinnad:

Jrk nrTreeningtunni nimetusTreening klubi hobusegaTreening oma hobusega
1.Treeningtund grupis- ratsastus10€6€
2.Treeningtund grupis- hüppetreening12€8€
3. Individuaalne treeningtund- ratsastus12€8€
4. Individuaalne treeningtund- hüppetreening15€10€


Tutvu õppemaksu tasumise korraga SIIN!