Spordikoolist välja astumisel

Lapsevanem kinnitab Huvihariduse registris õppuri lahkumise treeninggrupist, kui õppur enam ei osale treeningutel. Õppur arvatakse õpperühma nimekirjast välja avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.
https://hiiumaa.huviregister.ee/