Spordikoolist välja astumisel

Kui õppur enam ei osale treeningutel, siis lapsevanem kinnitab Huvihariduse registris õppuri lahkumise treeninggrupist.  https://hiiumaa.huviregister.ee/

Õppur arvatakse üldjuhul õpperühma nimekirjast välja avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

Lisaks oleks kena, kui õppur või lapsevanem teataks rühmast lahkumisest juba eelnevalt ka treenerile.

Huvihariduse registris toimimine:
1) sisenete registrisse endale sobiva identimisvahendiga;
2) lähete lehe ülaservas oleva rohelise ruudu "lapsevanem" kaudu lapse andmete lehele;
3) lehel on näha teie andmed, lapse andmed ja allpool see rühm kuhu olete lapse registreerinud või kuhu treener on lapse lisanud kunagi esitatud sisseastumisavalduse alusel;
4) liikudes rühma info alla, on võimalus eemaldada laps rühma nimekirjast (lahku õpperühmast).