Spordikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärgiks on spordikoolile nõu andmine ja toetamine eesmärkide elluviimisel, õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Hiiumaa Vallavolikogu esindaja - Martin Lauri - hoolekogu esimees (kuni hoolekogu laiendamiseni uue õppeaasta alguses)
Kärdla Osavallakogu esindaja - Martin Kagadze - hoolekogu aseesimees
Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja - Martina Martinson
Hiiumaa Spordikooli õppenõukogu esindaja - Georg Linkov
Õppurite esindaja - Holger Sepma
Lastevanemate esindaja - Tanel Esta
Lastevanemate esindaja - Liljan Lips (valitud lastevanemate üldkoosolekul 22.novembril 2021)

Hoolekogu koosseisu kinnitas Hiiumaa Vallavalitsus 16.detsember 2020 korraldusega nr 682.
Hoolekogu esimees ja aseesimees valiti hoolekogu esimesel koosolekul 27.jaanuaril 2021.