Spordikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärgiks on spordikoolile nõu andmine ja toetamine eesmärkide elluviimisel, õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Tõnis Villmäe – Hiiumaa Vallavolikogu esindaja - hoolekogu esimees (tonis.villmae @ gmail.com; tel 5649 0321)
Martin Kagadze – Kärdla Osavallakogu esindaja - hoolekogu aseesimees (martinmullaabi @ gmail.com)
Hergo Tasuja – Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja
Georg Linkov – treenerite esindaja
Ülari Kaibald – treenerite esindaja
Tanel Esta – lapsevanemate esindaja
Liljan Lips – lastevanemate esindaja
Holger Sepma - õppurite esindaja

Hoolekogu koosseisu kinnitas Hiiumaa Vallavalitsus 22.märtsil 2022 korraldusega nr 165.