Spordikooli õppenõukogu liikmed on kõik õppe- ja kasvatustegevustega seotud töötajad:
Jalgpall - Mario Degtjov, Tanel Klee, Georg Linkov
Kabe - Raivo Rist
Kergejõustik - Merilin Tikerber
Korvpall - Koit Kalmus, Risto Merimaa
Orienteerumine - Anu Saue, Elo Saue
Purjetamine- Anni Rätsep
Ratsutamine- Teele Talts, Johannes Kiiver
Võrkpall - Marge Vähter, Ülari Kaibald
Üldkehaline - Siret Tara

Õppenõukogu ülesanne on õppekavade alusel toimuva õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.