Spordikooli teeninduspiirkonnaks on Hiiumaa valla haldusterritoorium.
Õppetasud on kinnitatud Hiiumaa Vallavalitsuse 31.augusti 2022 korraldusega nr 561 ja täiendatud 21.septembri otsusega nr 599.
 
Hiiumaa elanikele on iga eriala, välja arvatud kabe ja ratsutamine, õppetasu 2022-2023 õppeaastal on 18 eurot/kuu. Kahel erialal õppides/treenides on tasu 30 eurot/kuu ning kolmel erialal 40 eurot/kuu õppuri kohta.

Tasu suurus on ei sõltu osaluskordadest - tasub kõikides trennides kohal käia!

Lasteaialastele on treeningtasu 10 eurot kuus.

Kabe erialal õppetasu ei ole.

Täiskasvanutele on Hiiumaa Spordikooli juhendatavatel rühmatreeningutel osalemise tasu 25 eur/kuu (va kabe ja ratsutamine).

Ratsutamise eriala hinnad alates 1.septembrist 2022:
Trenn 1x nädalas talli hobusel15,95 €/kord
Trenn 2x nädalas talli hobusel14,64 €/kord
Trenn 3x (või rohkem) nädalas talli hobusel
13,30 €/kord
Trenn 1x nädalas oma hobusel7,90 €/kord
Trenn 2x nädalas oma hobusel7,30 €/kord
Trenn 3x (või rohkem) nädalas oma hobusel6,65 €/kord
Spordikooli direktoril on kaalutletud otsuse korral õigus õpilane õppetasust vabastada.

Õppetasu mittehiidlastele vaata siit.

Õppetasu maksmine toimub järgmise kuu algul valla poolt esitatud arve alusel.
Tuludeklaratsiooniga saab taotleda 20% tasutud õppetasust tagasi.